Per Magne

Per Magne har sedan 2006 arbetat aktivt med outplacement för chefer och specialister och är partner i OutPlacement Plus.

Per har drygt 30 års ledningserfarenhet inom organisations-, kompetens- och affärsutveckling i ledande svenska och internationella organisationer. Han har bland annat verkat som affärsområdeschef, landchef och utbildningschef. Per har väglett ett stort antal chefer i utvecklingen av deras verksamheter och som ledare.

Per har främst verkat i privata verksamheter inom handel, industri och kvalificerade tjänster som IT och högre utbildning. Han är civilekonom med fortsatta forskar- och ledarskapsstudier på bl a Henley. Per är aktiv i en rad nätverk och styrelser och har mycket breda kontaktytor i svenskt och internationellt näringsliv.

Kontakt:

Tel 0736-407125
Epost p.m@outplacementplus.se