Outplacementprocessen

Skräddarsydd process

Vår systematiska arbetsprocess anpassar vi till varje deltagares personliga behov. I varje fas kan vi fördjupa, förkorta, lägga till eller ta bort delar. Programmet börjar alltid med en grundlig genomgång av situationen idag och en diskussion om tidsplan och mål med programmet.

Insikt/bakgrund

Målet är att se klart på situationen som uppstått för att kunna släppa det som varit och gå framåt. Vi arbetar fram mål och tidsplaner för arbetet.

Lägesanalys och mål

Här ligger fokus på att kartlägga arbetsmarknad, kontaktnät och de egna resurserna för att förfina mål och handlingsplaner. Diskussioner, tester och andra analyser kan användas  här för ökad insikt. Vi lägger kraft på att förfina CV och annat presentationsmaterial, intervjuunderlag m m.

Sökaktiviteter

Den intensiva fasen att söka tjänster, kontakta nätverk, referenser, träna intervjuer, feedback och utvärdera aktiviteterna löpande.

Beslut/ val

Att utvärdera jobberbjudanden är kanske den mest tillfredsställande fasen i arbetet. Vi är bollplank om avtal, villkor och andra frågor.

Uppföljning och stöd i den nya rollen

Efter beslut om ny tjänst ligger tyngdpunkten på att etablera sig i den nya rollen och vi agerar bollplank / mentor så länge uppdraget varar. Ofta fortsätter kontakterna när deltagaren sedan möter utmaningar i den nya rollen.