Kurser

OutPlacementPlus erbjuder tidseffektiva kurser inom några ledarområden som ofta kräver specialkunskaper:

  • Svåra samtal – chefens utsatta roll i känsliga situationer.

    Kursen syftar till att utveckla din förmåga att genomföra svåra samtal med medarbetare på ett professionellt sätt. Det kan gälla uppsägningar, problem eller konflikter. Vi ger dig de kunskaper, tips och idéer som du behöver för att samtalen skall bli konstruktiva och för att nå ett lyckat resultat. Läs mer

  • Arbetsrätt vid uppsägning – vad chefer bör veta inför ….

    Läs mer

  • Arbetsintervjuer – grunderna till att utvecklas som intervjuare

Läs mer