Bra för dig som deltar i vårt program

För en deltagare i vårt outplacementprogram innebär kontakten bl a att man får en fokuserad förändringsprocess som effektivt kan rikta energin framåt i karriären, med t ex följande resultat:

  • Professionellt stöd i en utsatt situation
  • En personlig utveckling
  • Aktiv jobbsökning som ger nytt arbete säkrare och snabbare
  • Möjlighet till bättre karriärutveckling
  • Stärkt konkurrensläge på arbetsmarknaden