Bra för dig som deltar i vårt program

Den som deltar i vårt outplacementprogram får en fokuserad förändringsprocess som effektivt kan rikta energin framåt i karriären. Det kan bland annat ge följande resultat:

  • Professionellt, engagerat stöd i en utsatt situation
  • En personlig utveckling
  • Aktiv jobbsökning som ger nytt arbete säkrare och snabbare
  • Möjlighet till bättre karriärutveckling
  • Stärkt konkurrensläge på arbetsmarknaden