Varför arbetsgivare bör anlita oss

Arbetsgivaren har bra skäl att anlita oss. Att stödja individer som måste lämna ses som en ansvarsfull, långsiktig personalpolitik och stärker varumärket både internt och externt.

De som är kvar på arbetsplatsen kan oroas över vad som sker när andra medarbetare lämnar. Att kollegor behandlas väl och får hjälp av en outplacementkonsult att komma vidare, minskar oron för den egna anställningen. Det ger positiv effekt på engagemanget och produktiviteten i verksamheten.