Exit-samtal

Anställda väljer att sluta sitt arbete av många skäl. De kanske vill följa med sin partner som fått jobb på annan ort, stanna hemma med barn eller börja studera. Men oftast beror det på faktorer hos arbetsgivaren när anställda byter jobb. Det kan vara arbetskamrater, ledning, arbetsinnehåll,  företagskultur, arbetsmiljö eller förväntningar på tjänsten och möjligheter att utvecklas. Oavsett vilket är det viktigt att förstå orsakerna så man kan rätta till problem.

Men att förstå de verkliga orsakerna kan vara svårt. Medarbetare vill behålla en god relation till sin arbetsgivare och alla berättar inte hela sanningen till sitt beslut att lämna. Information som kan ge underlag att förbättra når därför inte fram till rätt personer.

Valet av en extern professionell partner kring EXIT-samtal säkerställer att känslig information  sammanställs och rapporteras tillbaka till verksamheten. Vi genomför en systematisk utvärdering hur arbetstiden har upplevts, som samtal och / eller enkäter.

Kontakta oss för ett upplägg som är skräddarsytt efter era behov och förutsättningar.